Vi tilbyder arkitektrådgivning på stort set alle områder indenfor byggeri - nybyggeri eller ombygning - hvad enten opgaven er mindre eller større i skala. Vi indgår også som bygherrerådgivere hvor vi vurderer mulighederne i en opgave der skal udvikles og følger op på gennemførelsen som bygherrens tillidsmand.

Vi er begge erfarne i faget og vores force ligger i gennem dialog med bygherren, hurtigt at få illustreret de muligheder et byggeri har i sig , med prissatte niveauer for kvalitet og tilvalg.

Vi har gode erfaringer med at tilbyde en samling af skitser som en ”storyboard” til bygherrer der gerne vil se flere forskellige løsninger belyst på en overskuelig måde, det gælder også valg af materialer, belysning, farver og møblering.

Når grundlaget for opgaven er aftalt udarbejder vi alt nødvendigt projektmateriale for gennemførelse af byggeriet, herunder myndighedsbehandling, tegninger og beskrivelse, udbudsmateriale og forhandling med entreprenører samt fagtilsyn på byggepladsen.

Tegnestuen har bl.a. udviklet et typehus der lever op til lavenergiklasse 2 , dvs. med et energiforbrug der ligger ca. 50% lavere end de fleste nye parcelhuse. Huset er blevet godkendt som ”Svanemærket” hvilket sikrer en boligtype med et godt indeklima og et højt materialemæssigt kvalitetsniveau.

Tegnestuens opgaver omfatter foruden nybygggeri også om- og tilbygning af boliger og erhvervsbygninger, heriblandt indretning og istandsættelse af fredede bygninger. I flere af disse opgaver har vi udviklet specialtegnet inventar tilpasset kundens særlige ønsker.

Udenfor Danmark har tegnestuen leveret projektforslag til et 6 etagers lejlighedskompleks direkte ud til Middelhavet i Tyrkiet og til ombygning og indretning af en gammel olivenmølle på Mallorca, begge projekter med engelsk som sprog.

I de opgaver vi arbejder med er målsætningen at sikre kunden en langvarig glæde ved det færdige produkt, i et formsprog der er tilpasset stedet og ikke er underlagt tidstypiske modeluner.